Official Election Lists

The two candidates are DIANA MATOV and ZORANA MILUTIN.
Each candidate has submitted a list of 7 people: the lists are as follows:-
Below is the information directly from Sibenik.
Na temelju članka 23. alineja 6., a u svezi s člankom 12. Statutarne odluke o pravilima za izbor vijeća mjesnih odbora (“Službeni vjesnik Å ibensko-kninske županije”, broj 18/01, 4/05 i 5/06), Gradsko izborno povjerenstvo za mjesne odbore Grada Å ibenika

O B J A V LJ U J E
liste i zbirnu listu za izbor članova Vijeća
Mjesnog odbora Krapanj

A) LISTE

I. NEZAVISNA LISTA – DIANA MATOV

1. Diana Matov, Hrvatica, Obala I. broj 84, Krapanj, 101346152
2. Daniela Zorzetti, Hrvatica, Obala I. broj 46, Krapanj, 101218901
3. Kristijan Curavić, Hrvat, Obala II. broj 23, Krapanj, 12662812
4. Alan Zorzetti, Hrvat, Obala I. broj 46, Krapanj, 13783435
5. Jelena Tanfara, Hrvatica, Obala I. broj 34, Krapanj, 101873241
6. Maja Tanfara, Hrvatica, Obala I. broj 34, Krapanj, 101547403
7. Milena Tanfara, Hrvatica, Obala I. broj 34, Krapanj, 100781168

II. NEZAVISNA LISTA – ZORANA MILUTIN

1. Zorana Milutin, Hrvatica, Obala I. broj 14, Krapanj, 102206738
2. Katarina Tanfara, Hrvatica, Obala I. broj 85, Krapanj, 13011487
3. Jadran Jurić, Hrvat, Trg I./6, Krapanj, 100750313
4. Jelena Å panja, Hrvatica, Ulica II./5, Krapanj, 100918810
5. Sanja Slavica, Hrvatica, Obala II./10, Krapanj, 101543333
6. Roko Gović, Hrvat, Trg I./18, Krapanj, 100481416
7. Tomislav Tanfara, Hrvat, Obala I./85, Krapanj, 15486470

B) ZBIRNA LISTA

1. NEZAVISNA LISTA
Nositelj liste: DIANA MATOV

2. NEZAVISNA LISTA
Nositelj liste: ZORANA MILUTIN

KLASA: 013-03/06-01/1
URBROJ: 2182/01-02/1-06-31
Å ibenik, 26. travnja 2006.